Intuitiivinen sieluohjaus

Lapsesta saakka näkymätön maailma on ollut minulle tosi.  Kirjoittaminen, musiikki, tanssi ja kuvataide ovat olleet osa minua koko elämäni. Olen opiskellut myös useita energeettisiä hoitomuotoja ja lopulta kaikki omaksumani sulautui yhdeksi, muodostui intuitiivinen tapani työskennellä.

Kaikessa, mitä teen, tunnen toimivani kanavana, olevani välittäjä. Informaatio annetaan minulle kuvina, sanoina, ääninä, tietona tai tunteena.
Haluan auttaa ihmisiä löytämään itsestään jumalallisen olemassaolon. Antautuessamme kaikkialla läsnäolevalle jumalalliselle, mahdollistuu vähitellen kokemus puhtaasta rakkaudesta ja todellisen itsemme ja olemukseme oivaltaminen.
Olemme vapaita tarpeesta kilpailla, sekä alitajuisesta pelosta, että meiltä puuttuu jotain. Uskallamme elää, koska menettämisen pelko on hellittänyt otteensa.

Koen, että elämä on suuri mysteeri, lahja ja mahdollisuus ja me ihmiskehossa olevat henget olemme täällä oppimassa ja tuo oppiminen voi olla iloista. Koko maailmankaikkeus on kotimme ja voimme löytää loputtomasti uutta näkökulmaa asioihin. Jokainen meistä tuo oman sielunsointinsa tähän universumin orkesteriin. On yhtä monta näkökulmaa ja tietä, kuin on ihmistä. Meillä jokaisella on oma polkumme, sielullamme galaktinen kotinsa.

Tunteet ja muistot ovat kehossamme ja ne vaikuttavat elämäämme vahvasti. Ikuisella tiedostamisen matkallamme kohtaamme erilaisia kokemuksia ja ne luovat vähitellen elämästä käsityksen, joka on suureksi osaksi valheellinen. Alkaessamme tiedostaa tämän harhan, sekä sen, miten oma sisäinen maailmamme luo ulkoista, voimme purkaa nämä uskomuksemme ja palata vähitellen todellisen itsen tilaan. Luonnolliseen tilaamme.

Elämme aikaa, jolloin vanha minä kuoriutuu vauhdilla pois ja uusi identiteettimme alkaa ilmentyä yhä selkeämmin.

Maapallo asukkaineen on huikeassa heräämisprosessissa, jossa kaikki kyseenalaistuu ja elämän ihmeellisyys astuu esiin. Uudet energiat ja valokoodit transformoivat olemustamme solutasolla, nostaen samalla tietoisuuteen ne sieluhistoriamme muistot, jotka edelleen asuvat kehossamme ja kaipaavat tulla nähdyksi, hyväksytyksi. Varjoisat solumme valaistaan, kehomme muisti nollataan. Autuudelle tehdään tilaa.

Olen näkijänä erikoistunut tämän heräämisprosessin tukemiseen, kun sieluhistorian muistot ja niiden luomat uskomukset nousevat esiin kohdattaviksi ja irtipäästettäviksi, jotta voimme vapaina aloittaa uuden elämän luomisen. Katson myös vahvuuksia, joita olet sieluhistoriasi aikana kehittänyt.

Kaikki on energiaa. Ajatuksilla ja sanoilla on mahtava, luova voima. Minulle on ilo ohjata ihmisiä ilmentämään tuota voimaa.

Teen katselmuksia sekä puhelimitse että kasvokkain. Katselmuksissa yhdistyy keskustelu sekä energian ja valokoodien välittäminen.

Tunnin ajasta pyydän 90 euroa.